Naše djelatnosti

Instalacije jake struje

 • Elektroinstalacije
 • Gromobrani
 • Razvodni ormari

Instalacije slabe struje

 • Telefonske instalacije
 • Portafonske instalacije
 • Antenski sustavi
 • Vatrodojava
 • Video nadzor
 • Mrežne instalacije

Mjerenja

 • Mjerenje ispravnosti el. instalacija
 • Analiza mreže
 • Atesti
 • Periodička mjerenja
 • Mjerenje kvalitete električne energije
 • Ispitivanje zaštite od previsokog i preniskog napona
 • Ispitivanje automatskog uključenja i isključenja
 • Rješavanje problema varijacija napona u pogonima
 • Analiza jalove energije u pogonima